March 2019


Latest News


SEE MORE

Twitter

Mae’r rhan fwyaf o undebau credyd yn hapus i roi benthyg symiau bach, ond mae nifer cynyddol hefyd yn darparu credyd swm mwy ar gyfer pryniannau mawr ac, mewn rhai achosion, hyd yn oed morgeisi. http://ow.ly/HjsF30rORHT #credydigymru

School Saver Schemes have a positive impact on young people by creating good financial habits while also allowing them to develop basic accounting, book-keeping, teamwork, record-keeping and organisational skills. http://ow.ly/4Aib30rORHG #yourebetteroffwithus #credit2wales

Drwy ddod yn bartner cyflogres, mae cyflogwyr yn cefnogi lles ariannol eu staff trwy eu hannog i achub neu fenthyg yn gyfrifol. http://ow.ly/1udX30rNZYk #credydigymru


See us on twitter