September 2020


National Credit Union Awards 2020 Announced

Volunteers, members, schools, housing associations and private businesses are among the cohort of 2020 Credit Unions of Wales Awards recipients. For the third year the Credit Unions of Wales... Read More

Latest News


SEE MORE

Twitter

Mae’r rhan fwyaf o undebau credyd yn hapus i roi benthyg symiau bach, ond mae nifer cynyddol hefyd yn darparu credyd swm mwy ar gyfer pryniannau mawr ac, mewn rhai achosion, hyd yn oed morgeisi. http://ow.ly/HjsF30rORHT #credydigymru

School Saver Schemes have a positive impact on young people by creating good financial habits while also allowing them to develop basic accounting, book-keeping, teamwork, record-keeping and organisational skills. http://ow.ly/4Aib30rORHG #yourebetteroffwithus #credit2wales

Drwy ddod yn bartner cyflogres, mae cyflogwyr yn cefnogi lles ariannol eu staff trwy eu hannog i achub neu fenthyg yn gyfrifol. http://ow.ly/1udX30rNZYk #credydigymru


See us on twitter