Adeiladu Cenedl Undeb Credyd

Mae Adeiladu Cenedl Undeb Credyd yn strategaeth a chynllun gweithredu i helpu i adeiladu gwydnwch ariannol pobl o bob oed. Gweledigaeth gyfunol 10 undeb credyd yng Nghymru sydd wedi ymrwymo i gydweithio i wella gwasanaethau, cynnyrch a hygyrchedd benthyciadau fforddiadwy ac arbedion moesegol.

Mae gweithredoedd yn cynnwys:

  • Cydweithio ar brosiectau cydweithredol newydd i wasanaethu pobl Cymru yn well.
  • Adeiladu marchnata ar y cyd i gefnogi twf cynilion a benthyciadau a gwella amlygrwydd undebau credyd.
  • Cryfhau gwytnwch ariannol gweithwyr Cymru gyda gweledigaeth i holl weithwyr Cymru gael mynediad at gynllun didynnu cyflogres undeb credyd.
  • Canolbwyntio ar y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, mapio’r ddarpariaeth bresennol i adeiladu hygyrchedd cymunedol a digidol ledled Cymru, fel bod aelodau’n gallu cael mynediad at ein gwasanaethau’n gyflym, yn y ffordd sy’n gweddu orau iddynt.
  • Asesu ein heffaith gymdeithasol ac economaidd a gweithio gyda rhanddeiliaid i wella ein heffeithiolrwydd.
  • Gwella llythrennedd ariannol ac addysg ariannol i aelodau undebau credyd o bob oed.

Gellir gweld a lawrlwytho Strategaeth Undebau Credyd Cymru lawn – Creu Cenedl Undeb Credyd, gan gynnwys y rhestr o gamau gweithredu, isod.

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau? Cysylltwch os gwelwch yn dda.

E-BOST NI
Dewch o hyd i fy undeb credyd agosaf.
Sir
YMWELIAD