Gwobrau Undebau Credyd Cymru

Mae Gwobrau Undebau Credyd Cymru yn dathlu’r gwirfoddolwyr, partneriaid, aelodau a staff sy’n gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau ledled y wlad.

Gwobrau Blynyddol Undebau Credyd Cymru.

Dathlu’r bobl a’r partneriaid sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n cymunedau ledled Cymru.

Mae Gwobrau Undebau Credyd Cymru yn nodi Diwrnod Rhyngwladol Undebau Credyd.

Bob blwyddyn, ers 2017, mae Undebau Credyd Cymru wedi cydweithio i ddathlu’r bobl eithriadol sy’n gwneud y mudiad yr hyn ydyw. I gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol yr Undebau Credyd ym mis Hydref, mae’r gwobrau wedi dod yn uchafbwynt y flwyddyn, gan sicrhau sylw yn y newyddion a chydnabyddiaeth i’n harwyr di-glod fel arall.

Mae categorïau’r gwobrau yn cydnabod y bobl sy’n gwneud gwahaniaeth i’n cymunedau.

Mae categorïau Gwobrau Undebau Credyd Cymru yn cael eu creu i ddathlu’r bobl sy’n gweithio’n ddiflino i wella lles ariannol ein cymunedau. Mae categorïau’n cynnwys aelod yn gwneud gwahaniaeth, partner ysgol, partner cyflogres, gwirfoddolwr, hyrwyddwr gweithle, cyflawniad oes a mynediad at wasanaethau ariannol.

Cyfleoedd noddi.

Er mwyn sicrhau nad oes unrhyw rwystrau ariannol i bobl sy’n ymgeisio am y gwobrau, bob blwyddyn mae partneriaid hael yn noddi’r digwyddiad sy’n cael ei gynnal yn amgylchedd hardd Adeilad hanesyddol y Pierhead ym Mae Caerdydd.

Dathlu’r bobl anhygoel sy’n gwneud Undebau Credyd yng Nghymru yn gymaint o lwyddiant.

  • Partneriaid: Yr ysgolion sy'n rhedeg clybiau cynilo gyda'u hundebau credyd a'r cyflogwyr sy'n helpu staff i gynilo a chael mynediad at fenthyciadau fforddiadwy gyda'u hundeb credyd.
  • Pobl: Y gwirfoddolwyr a'r aelodau sy'n cael effaith gadarnhaol ar eu cymuned.
  • Mynediad at wasanaethau ariannol: Yr unig ddyfarniad a roddir i undeb credyd, sy’n cydnabod yr ymdrechion eithriadol a wnaed i sicrhau bod pobl yng Nghymru yn gallu cael gafael ar gynilion syml a benthyciadau fforddiadwy.

Darganfod mwy am gyfleoedd noddi.

E-BOST NI
Dewch o hyd i fy undeb credyd agosaf.
Sir
YMWELIAD