Adeliadau Cenedl Undeb Credyd

Mae Adeiladu Cenedl Undeb Credyd yn strategaeth a chynllun gweithredu i helpu i adeiladu gwytnwch ariannol pobl o bob oed.

Ar adeg o ansicrwydd, wrth inni lywio effaith ariannol pandemig Covid-19, mae 10 undeb credyd yng Nghymru wedi ymrwymo i weithio gyda’n gilydd i wella gwasanaethau, cynhyrchion a hygyrchedd benthyciadau fforddiadwy ac arbedion moesegol.

Ymhlith y camau gweithredu mae:

  • Cydweithio ar brosiectau cydweithredol newydd i wasanaethu pobl yng Nghymru yn well.
  • Adeiladu marchnata ar y cyd i gefnogi twf cynilion a benthyciadau a gwella gwelededd credyd i fyny.
  • Cryfhau gwytnwch ariannol gweithwyr yng Nghymru i gael mynediad at gynllun didynnu cyflogres undeb credyd.
  • Canolbwyntio ar y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, gan fapio’r ddarpariaeth gyfredol i adeiladu hygyrchedd cymunedol a digidol ledled Cymru, fel y gall aelodau gael mynediad i’n gwasanaethau yn gyflym, yn y ffordd sy’n fwyaf addas iddynt.
  • Asesu ein heffaith gymdeithasol ac economaidd a gweithio gyda rhanddeiliaid i wella ein heffeithiolrwydd.
  • Gwella llythrennedd ariannol ac addysg ariannol i aelodau undeb credyd o bob oed.

Gellir gweld “Strategaeth Undebau Credyd Cymru lawn – Adeiladu Cenedl Undeb Credyd”, gan gynnwys y rhestr o gamau gweithredu, isod.

 

 

Newyddion


SEE MORE

Twitter

With only a week left to a lockdown Halloween, how can your family enjoy the spooky fun and ghostly treats without turning your budget into a horror story? Here's some helpful tips - http://ow.ly/z3QE30rg4l6 #Halloween #savvyshopper #budgetHalloween

Yng Nghymru, mae gennym 17 o undebau credyd, gan ddarparu lle i’r aelodau arbed a chael benthyciadau ar gyfraddau rhesymol. http://ow.ly/ahbK30rfDLa #credydigymru

Unlike banks, there are no third-party shareholders demanding profits before customer benefits at a Credit Union. You’re better off with us http://ow.ly/20aZ30rfDKi #credit2wales #yourebetteroffwithus


See us on twitter