Adeliadau Cenedl Undeb Credyd

Mae Adeiladu Cenedl Undeb Credyd yn strategaeth a chynllun gweithredu i helpu i adeiladu gwytnwch ariannol pobl o bob oed.

Ar adeg o ansicrwydd, wrth inni lywio effaith ariannol pandemig Covid-19, mae 10 undeb credyd yng Nghymru wedi ymrwymo i weithio gyda’n gilydd i wella gwasanaethau, cynhyrchion a hygyrchedd benthyciadau fforddiadwy ac arbedion moesegol.

Ymhlith y camau gweithredu mae:

  • Cydweithio ar brosiectau cydweithredol newydd i wasanaethu pobl yng Nghymru yn well.
  • Adeiladu marchnata ar y cyd i gefnogi twf cynilion a benthyciadau a gwella gwelededd credyd i fyny.
  • Cryfhau gwytnwch ariannol gweithwyr yng Nghymru i gael mynediad at gynllun didynnu cyflogres undeb credyd.
  • Canolbwyntio ar y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, gan fapio’r ddarpariaeth gyfredol i adeiladu hygyrchedd cymunedol a digidol ledled Cymru, fel y gall aelodau gael mynediad i’n gwasanaethau yn gyflym, yn y ffordd sy’n fwyaf addas iddynt.
  • Asesu ein heffaith gymdeithasol ac economaidd a gweithio gyda rhanddeiliaid i wella ein heffeithiolrwydd.
  • Gwella llythrennedd ariannol ac addysg ariannol i aelodau undeb credyd o bob oed.

Gellir gweld “Strategaeth Undebau Credyd Cymru lawn – Adeiladu Cenedl Undeb Credyd”, gan gynnwys y rhestr o gamau gweithredu, isod.

 

 

Newyddion


SEE MORE

Twitter

Great video. We're really looking forward to returning to schools @shirenewtonsch @PembrokePrimary @LlanyPrimary @OLAPrimary https://twitter.com/SaversSchool/status/1382582290870632450


See us on twitter