Adeliadau Cenedl Undeb Credyd

Mae Adeiladu Cenedl Undeb Credyd yn strategaeth a chynllun gweithredu i helpu i adeiladu gwytnwch ariannol pobl o bob oed.

Ar adeg o ansicrwydd, wrth inni lywio effaith ariannol pandemig Covid-19, mae 10 undeb credyd yng Nghymru wedi ymrwymo i weithio gyda’n gilydd i wella gwasanaethau, cynhyrchion a hygyrchedd benthyciadau fforddiadwy ac arbedion moesegol.

Ymhlith y camau gweithredu mae:

  • Cydweithio ar brosiectau cydweithredol newydd i wasanaethu pobl yng Nghymru yn well.
  • Adeiladu marchnata ar y cyd i gefnogi twf cynilion a benthyciadau a gwella gwelededd credyd i fyny.
  • Cryfhau gwytnwch ariannol gweithwyr yng Nghymru i gael mynediad at gynllun didynnu cyflogres undeb credyd.
  • Canolbwyntio ar y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, gan fapio’r ddarpariaeth gyfredol i adeiladu hygyrchedd cymunedol a digidol ledled Cymru, fel y gall aelodau gael mynediad i’n gwasanaethau yn gyflym, yn y ffordd sy’n fwyaf addas iddynt.
  • Asesu ein heffaith gymdeithasol ac economaidd a gweithio gyda rhanddeiliaid i wella ein heffeithiolrwydd.
  • Gwella llythrennedd ariannol ac addysg ariannol i aelodau undeb credyd o bob oed.

Gellir gweld “Strategaeth Undebau Credyd Cymru lawn – Adeiladu Cenedl Undeb Credyd”, gan gynnwys y rhestr o gamau gweithredu, isod.

 

 

Newyddion


SEE MORE

Twitter

Are you an employer? Then why not join forces with Dragonsavers Credit Union and offer staff a range of financial services as a perk of their employment? http://www.dragonsavers.org #credit2wales #credydigymru #payrollsaving #workplaceloan #yourebetteroffwithus

Talking to your partner about money can be one of the most difficult conversations to have, here's how to approach those financial secrets you might be keeping: https://www.moneyadviceservice.org.uk/blog/why-we-keep-money-secrets-in-relationships-according-to-relate


See us on twitter