Gwnewch gais am fenthyciad

Dewiswch eich ardal i gychwyn eich cais

Benthyciadau bach moesegol, fforddiadwy i bobl sy’n byw a/neu’n gweithio yng Nghymru rhwng £100 – £1000* Am fenthyciadau mwy hyd at £15,000, cliciwch yma.

FAINT YDYCH CHI AM EI FENTHYG?

£0 £1000
DROS FAINT O FISOEDD?
1 misoedd12 misoedd
Ar uchafswm APR cynrychioliadol o y mwyaf y byddwch yn ei dalu fydd y Mis.
Cost misol y benthyciad: - Y cyfanswm uchaf y byddwch chi'n ei dalu:
Loading
BENTHYCIADAU BACH PAN FYDDWCH CHI ANGEN NHW

Undebau credyd achubwyd mwy na £16m i bobl yng Nghymru y llynedd mewn ad-daliadau llog o’i chymharu i fenthyciwr diwrnod cyflog.

Benthyciadau bach sy'n gweithio i chi

PENDERFYNIADAU
CYFLYM
DIM FFIOEDD
CUDD
DIM TALIADAU
AD-DALU CYNNAR

Adborth yr Aelodau

Ni allaf ganmol digon ar aelodau staff y Fro ac Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro, maen nhw’n ardderchog.
Mae’r undeb credyd – dros gyfnod o 10 mlynedd – wedi fy helpu i gael gwared ar fy holl ddyledion ac rydw i nawr yn rheoli fy arian yn well ac yn benthyca ar gyfer gwelliannau cartref neu wyliau tra’n cynilo ar yr un pryd – enillydd!
Fe wnaeth yr undeb credyd fy helpu i weld ffordd o gynilo pan oeddwn ar fy nhrai isaf. Roedd cadw'r cynilion yn gyfan tra'n benthyca yn fy helpu i deimlo'n llai o straen oherwydd ar ddiwedd y benthyciad roedd gen i gynilion o hyd - anhygoel!

Angen benthyg mwy na £1,000?

BENTHYCIADAU MWY