Newyddion diweddaraf gan Undebau Credyd Cymru

Y newyddion, awgrymiadau ac erthyglau nodwedd diweddaraf gan Undebau Credyd Cymru.

Cefnogi Pythefnos Ymwybyddiaeth Sgam

Mae undebau credyd wedi ymrwymo i les ariannol eu haelodau.

DARLLEN MWY
Dathlu Pwysigrwydd Gwirfoddolwyr

Mae gwirfoddolwyr yn cael eu dathlu gan undebau credyd ledled Cymru am y rhan amhrisiadwy y maent yn ei chwarae yn natblygiad a llwyddiant y cwmnïau cydweithredol ariannol.

DARLLEN MWY
Addysgu eich plant am gyllid personol

Un o’r gwersi allweddol y mae angen i bob plentyn ei dysgu yw arian – sut i’w gynilo, ei wario, ei ennill a’i fuddsoddi.

DARLLEN MWY
Pam Dylech Fenthyca O Undeb Credyd?

Mae undebau credyd fel arfer yn cynnig ffioedd is, cyfraddau cynilo uwch, ac agwedd fwy personol at wasanaeth cwsmeriaid i'w haelodau.

DARLLEN MWY
Undebau credyd yn cynnig benthyciadau fforddiadwy i ddod i chi

Mae undebau credyd wedi ymrwymo i les ariannol eu haelodau a byddant.

DARLLEN MWY
Beth Mae APR yn ei Olygu?

Cymryd benthyciad neu gerdyn credyd? Yn yr erthygl hon byddwn yn egluro beth yw ystyr ‘APR cynrychioliadol’.

DARLLEN MWY
Sut i ad-dalu llawn undeb credyd bach gyda eich taliadau budd-dal.

Mae Undebau Credyd ledled Cymru yn cynnig amrywiaeth o fenthyciadau.

DARLLEN MWY
Pam Ymuno ag Undeb Credyd?

Pan ymunwch ag undeb credyd byddwch yn dod yn aelod o gydweithfa ariannol fyd-eang sy'n ymroddedig.

DARLLEN MWY
Beth yw manteision benthyciad o’r gweithle gydag undeb credyd?

Mae’n bwysig cofio bod undebau credyd yn cynnig cyfraddau llog cystadleuol iawn ar fenthyciadau personol.

DARLLEN MWY
Ydych chi’n gwybod y gwahaniaeth rhwng banc ac undeb credyd?

Gall deall y gwahaniaeth eich helpu i wneud y penderfyniad cywir i chi a’ch arian.

DARLLEN MWY
Why save through your employer’s payroll savings scheme with a credit union?

Payroll saving is a hassle-free method of regularly putting money aside or repaying a loan with a credit union.

DARLLEN MWY
Tudalen 1 o 1

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau? Cysylltwch os gwelwch yn dda.

CYSYLLTWCH Â NI
Dewch o hyd i fy undeb credyd agosaf.
Sir
YMWELIAD