Newyddion diweddaraf gan Undebau Credyd Cymru

Y newyddion, awgrymiadau ac erthyglau nodwedd diweddaraf gan Undebau Credyd Cymru.

Mae NestEgg yn noddi gwobrau undebau credyd

Mae’r cyflenwr meddalwedd undebau credyd, NestEgg, wedi cytuno i fod yn noddwr Gwobrau Undebau Credyd Cymru 2023 am yr ail flwyddyn yn olynol.

DARLLEN MWY
Diwrnodau allan am ddim i’r teulu yng Nghymru

Ydych chi am ddiddanu'r plant yr haf hwn heb dorri'r gyllideb?

DARLLEN MWY
Cynllunio Gwyliau’r Haf ar Gyllideb

P'un a ydych yn bwriadu aros yn y DU neu hedfan dramor yr haf hwn, bydd pobl o Brydain ar eu gwyliau yn gwneud miliynau o deithiau yn ystod y misoedd nesaf a derbyn bargeinion arian cyfred gwael, cael eich dal allan gan anfanteision llogi car a theithio heb yswiriant.

DARLLEN MWY
Pam dylech fenthyca o undeb credyd?

Pam dylech chi fenthyca o undeb credyd?

DARLLEN MWY
Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr

Mae gwirfoddolwyr yn cael eu dathlu gan undebau credyd ledled Cymru am y rôl amhrisiadwy y maent yn ei chwarae yn natblygiad a llwyddiant y cwmnïau cydweithredol ariannol.

DARLLEN MWY
Cefnogi eich lles ariannol yn ystod Wytnos Iechyd Meddwl

Mae Undebau Credyd Cymru yn cefnogi Wythnos Iechyd Meddwl y Genedl (Mai 15-21) gan fod pryderon ariannol yn un o brif achosion problemau iechyd meddwl.

DARLLEN MWY
Ydych chi’n gwybod y gwahaniaeth rhwng banc ac undeb credyd?

P'un a ydych am gynilo neu fenthyca, mae yna nifer o fanciau i ddewis o'u plith ond mae undebau credyd yn aml yn cael eu hanwybyddu er eu bod yn cynnig yr un math o gynnyrch a gwasanaethau ariannol.

DARLLEN MWY
How to Save Money On Petrol

Gyda phrisiau yn cynyddu, dyma 6 ffordd o arbed arian ar betrol a disel. 1. Cynnal pwysedd teiars cywir

DARLLEN MWY
Dechreuwch Paratoi Heddiw ar gyfer Nadolig Llawen

Saving even the smallest amount of money will help make Christmas much more affordable – and merry..

DARLLEN MWY
Torri Costau Byw

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd cael dau ben llinyn ynghyd, cofiwch nad ydych chi ar eich pen eich hun.

DARLLEN MWY
Awgrymiadau wrth brynu car ail-law

If you’re looking to buy a car then there’s plenty of helpful tips and vital checklists worth considering.

DARLLEN MWY
Addysgu eich plant am gyllid personol

Mae rhieni eisiau'r gorau i'w plant. Nid yw hyn yn golygu rhoi’r dillad gorau iddynt, y teganau diweddaraf neu’r teclynnau mwyaf cŵl yn unig, mae hefyd yn golygu gosod y sylfeini iddynt adeiladu arnynt i wneud yn dda mewn bywyd.

DARLLEN MWY
Tudalen 1 o 4

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau? Cysylltwch os gwelwch yn dda.

CYSYLLTWCH Â NI
Find my nearest credit union.
Gorllewin Morgannwg
Cwm Cynon
Aberhonddu
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Mon
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam
Show all
Enw undeb credyd:
Swyddfa neu ar-lein:
Aelod o CUW:*
Gorllewin Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Cwm Cynon
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Aberhonddu
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Blaenau Gwent
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Pen-y-bont ar Ogwr
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Caerffili
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Caerdydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Sir Gaerfyrddin
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Ceredigion
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Conwy
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Sir Ddinbych
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Sir y Fflint
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Gwynedd
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Ynys Mon
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Merthyr Tudful
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Sir Fynwy
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Castell-nedd Port Talbot
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Casnewydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Sir Benfro
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Powys
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Rhondda Cynon Taf
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Abertawe
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Torfaen
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Bro Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Wrecsam
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes