Dechreuwch Baratoi Heddiw ar gyfer Nadolig Llawen


Efallai bod y Nadolig yn atgof pell wrth i’ch tinsel gasglu llwch yn yr atig, ond dyw e ddim yn rhy gynnar i ddechrau cynilo ar gyfer tymor yr ŵyl nesaf.

Trwy gynilo hyd yn oed y swm lleiaf o arian o’r neilltu bydd yn helpu i wneud y Nadolig yn llawer mwy fforddiadwy – ac o ran hynny yn llawen!

Yn ôl Banc Lloegr mae cartrefi yn y DU yn gwario ychydig dros £ 2,500 mewn mis ond rydyn ni’n gwario bron i £740 – neu 29% – yn fwy ym mis Rhagfyr.

Mae’n anodd talu am y Nadolig allan o becyn cyflog mis Rhagfyr yn unig, felly mae’n gwneud synnwyr arbed cymaint ag y gallwch ymlaen llaw.

Fe wnaeth Covid chwalu hafoc ar ein cyllid a dyna pam y gorau po gyntaf y byddwn yn dechrau cynilo.

Dyma ychydig o awgrymiadau i gyflawni Nadolig llawen:

1. Arbedwch ychydig ac yn aml
Agorwch gyfrif cynilo undeb credyd ac ymrwymo i arbed swm bach, rheolaidd bob mis. Os yw’ch cyflogwr yn bartner cyflogres undeb credyd yna gallwch gael swm enwol wedi’i ddidynnu o’ch cyflog a’i roi yn uniongyrchol mewn cyfrif cynilo. Ceisiwch fod yn realistig oherwydd mae’n well ymrwymo i swm y gellir ei reoli nag anelu’n rhy uchel a rhoi’r gorau iddi. Os na arbedwch ddigon, yna cofiwch fod undebau credyd hefyd yn cynnig benthyciadau o gyn lleied â £50.

2. Heriwch Eich Hun
Gyda’r her ‘ceiniog-y-dydd’, defnyddiwch jar ar gyfer eich ‘cronfa Nadolig’ ac yna rhowch un geiniog mewn ar y diwrnod cyntaf, dwy geiniog yr ail ddiwrnod, ac ati. Mae hon yn ffordd hylaw iawn i wylio’ch cynilion yn cynyddu.

3. Rhowch Rywbeth i Fyny
Rhowch weddnewidiad ariannol i chi’ch hun ac ymrwymwch i roi’r gorau i rywbeth rydych chi’n ei brynu bob dydd neu’n wythnosol a rhowch yr arian mewn cynilion yn lle. Mae llawer ohonom yn mwynhau gwydraid o win neu ddau ychwanegol ond buan iawn y bydd y botel ychwanegol honno o Malbec neu Sauvignon Blanc yn adio i fyny. Yn yr un modd, gall trin y teulu â tecawê pob penwythnos godi hyd at gwpl o gannoedd o bunnoedd y mis.

4. Gosodwch gyllideb i chi’ch hun
Gwiriwch eich datganiadau banc a cherdyn credyd ar gyfer dechrau 2021 a gweld faint y gwnaethoch chi ei wario dros Nadolig 2020, gan nodi meysydd y gallwch chi dorri nôl arnyn nhw y tro nesaf. Gwnewch restr o’r teulu a’r ffrindiau y byddwch chi’n prynu anrhegion ar eu cyfer a dyrannwch swm ar gyfer pob person. Os ydych chi’n cynnal cinio, ystyriwch faint y bydd angen i chi ei wario ar fwyd a diod.

5. Dechreuwch brynu ymlaen llaw
Pam nad ydych chi’n prynu anrheg y mis i helpu i ledaenu’r gost a lleihau straen siopa munud olaf? Cofiwch edrych o gwmpas a chymharu prisiau yn y siop ac ar-lein cyn i chi brynu.

6. Dechreuwch draddodiadau Nadolig newydd
Cofleidiwch yr oes ddigidol ac e-bostiwch gardiau Nadolig i arbed wrth bostio. Mae yna lawer o wefannau sy’n caniatáu ichi greu eich cardiau eich hun am ddim. Fe allech chi hefyd roi rhywbeth wedi’i wneud yn lle. Gwnewch gwpon hwyliog yn addo treulio amser gyda’i gilydd a chynllunio rhai digwyddiadau yn y dyfodol – byddai’n golygu mwy iddyn nhw nag unrhyw anrheg sy’n sownd yng nghefn drôr.

7. Cael sessiwn o glirio allan
Trefnwch eich cypyrddau a chael hen glir da. Gall yr eitemau na defnyddiwyd ennill rhywfaint o arian ychwanegol ichi os ydych chi’n ei werthu ar-lein.

Os ydych chi am ddechrau cynilo – waeth pa mor fach neu pa mor aml – yna cysylltwch â’ch undeb credyd agosaf am fanylion.

Newyddion


SEE MORE

Twitter

Mae undebau credyd yng Nghymru yn helpu i gadw arian ym mhocedi aelodau ac yn cylchredeg yn ein cymunedau. http://ow.ly/snPK30rGxhC #credydigymru

#SchoolSaving Schemes help Welsh children become financially aware and develop their #numeracy skills. We need more school partners. Can you encourage your school to work with a Credit Union? http://ow.ly/ZO0S30rGxhT #credit2wales #credydigymru

Pleased to hear of new law to make school uniform costs affordable for all - the cost of uniforms can be crippling for families on low incomes
https://www.gov.uk/government/news/new-law-to-make-school-uniform-costs-affordable-for-all


See us on twitter