BENTHYCIADAU MOESEGOL A FFORDDIADWY DROS GYMRU O £100 - £1,000*

Faint ydych chi am fenthyg?

£0 £1000
Dros faint o fisoedd?
1 Mis12 misoedd
Ar uchafswm APR cynrychioliadol o y mwyaf y byddwch yn ei dalu fydd y Mis.
Cost misol y benthyciad: - Y cyfanswm uchaf y byddwch chi'n ei dalu:
Loading

* Mae gwerthoedd benthyciad uwch ar gael.

Arbedoedd undebau credyd mwy na £16m i bobl yng nghymru y flwyddyn dwethaf mewn ad-daliadau llog o gymharu a fenthyciwr diwrnod cyflog.

Dechreuwch eich cais yma

Dewiswch ble ryddych chi’n byw:


Cynilo wrth i chi fenthyca
Dim cosb am ad-daliad cynnar
Yswiriant bywyd am ddim

Twitter

Great video. We're really looking forward to returning to schools @shirenewtonsch @PembrokePrimary @LlanyPrimary @OLAPrimary https://twitter.com/SaversSchool/status/1382582290870632450


See us on twitter