BENTHYCIADAU MOESEGOL A FFORDDIADWY DROS GYMRU O £100 - £1,000*

Faint ydych chi am fenthyg?

£0 £1000
Dros faint o fisoedd?
1 Mis12 misoedd
Ar uchafswm APR cynrychioliadol o y mwyaf y byddwch yn ei dalu fydd y Mis.
Cost misol y benthyciad: - Y cyfanswm uchaf y byddwch chi'n ei dalu:
Loading

* Mae gwerthoedd benthyciad uwch ar gael.

Arbedoedd undebau credyd mwy na £16m i bobl yng nghymru y flwyddyn dwethaf mewn ad-daliadau llog o gymharu a fenthyciwr diwrnod cyflog.

Dechreuwch eich cais yma

Dewiswch ble ryddych chi’n byw:


Cynilo wrth i chi fenthyca
Dim cosb am ad-daliad cynnar
Yswiriant bywyd am ddim

Twitter

Drwy ddod yn bartner cyflogres, mae cyflogwyr yn cefnogi lles ariannol eu staff trwy eu hannog i achub neu fenthyg yn gyfrifol. http://ow.ly/YmKr30rKKTj #credydigymru

150+ organisations in Wales have #payrollsaving schemes with their local #creditunion but we need more employees to sign up. Help us reach them! http://ow.ly/roOw30rKKRa #yourebetteroffwithus #credit2Wales #credydigymru #payrollpartner

Mae gan undebau credyd fwy na 150 o bartneriaid cyflogres yng Nghymru – cyflogwyr sy'n blaenoriaethu ymrwymiad i les ariannol staff a'u cymuned trwy gynnig y gallu i'w gweithwyr dalu i gynilion a benthyciadau undeb credyd yn uniongyrchol o'u cyflog. http://ow.ly/Motx30rKKVW


See us on twitter