Cynilion a Benthyciadau Cyflogres Moneyworks Cymru

Moneyworks Cymru yw’r cynllun cyflogres moesegol sy’n adeiladu lles ariannol ar gyfer gweithwyr, cymunedau a sefydliadau Cymru.

Gwneud i arian weithio i bawb yng Nghymru.

Cefnogi lles ariannol gweithwyr Cymru gydag arbedion a benthyciadau moesegol yn uniongyrchol o gyflog.

Ymunwch â 150+ o gyflogwyr i flaenoriaethu lles ariannol staff.

Pan fyddwch yn cysylltu â Moneyworks Cymru byddwn yn eich arwain drwy’r broses o sefydlu cynllun cyflogres ac yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’w hymgorffori yn eich pecyn lles staff.

Ni fu erioed amser gwell i gefnogi lles ariannol eich staff.

  • Dywed 47% o staff fod pryderon ariannol yn effeithio arnyn nhw yn y gwaith (CIPD).
  • Mae mwy na thraean (34%) o weithwyr yn dweud nad ydyn nhw'n barod ar gyfer costau ariannol annisgwyl (Close Brothers, 2019).

Helpwch eich staff i adeiladu dyfodol ariannol mwy disglair.

Heb unrhyw gost i’r cyflogwr, Moneyworks Cymru yw’r ffordd hawdd i staff adeiladu eu gwytnwch ariannol gydag arbedion syml a benthyciadau moesegol, fforddiadwy, yn syth o’u cyflog. Gall staff ymuno ar wefan Moneyworks Cymru a chael mynediad at gynllunwyr cyllideb rhyngweithiol i’w helpu i reoli eu harian yn well.

Adborth Aelodau

Dydw i ddim yn colli cwsg nawr mae gen i gynilion a'r sicrwydd o wybod os bydd angen benthyciad arnaf yn y dyfodol y gallaf wneud cais.
Mae cael taliad cyflogres yn golygu nad oes rhaid i mi bwysleisio trosglwyddo arian a does dim rhaid i mi boeni o ble mae arian yn dod ar gyfer biliau mawr.
Os ydych chi'n aelod ac mae amseroedd caled yn taro deuddeg, gallwch gael benthyciadau ar gyfraddau cystadleuol.

Darganfod mwy am Moneyworks Cymru.

MONEYWORKS
Dewch o hyd i fy undeb credyd agosaf.
Sir
YMWELIAD