Agorwch gyfrif cynilo

Dechreuwch gynilo heddiw i dalu am y Nadolig, achlysur arbennig neu adeiladwch eich cronfa diwrnod glawog.

Mae agor cyfrif cynilo gyda’ch undeb credyd yn hawdd.

Cynilo’n rheolaidd yw’r ffordd orau o feithrin eich gwydnwch ariannol. Pan fyddwch yn cynilo gydag undeb credyd mae eich arian wedi’i warantu hyd at £85,000 drwy’r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (yn union fel y byddent gyda banc o gymdeithas adeiladu).

Mae eich cynilion o fudd i’r gymuned.

Mae cynilo gydag undeb credyd yn golygu eich bod o fudd i’r gymuned ehangach. Gellir benthyca’r arian a gedwir ar adnau i eraill yn y gymuned ac mae aelodau Undebau Credyd Cymru yn dweud wrthym fod 72% o’r arian a fenthycwyd ganddynt wedi’i wario yn yr ardal leol, gydag 80% yn cael ei ddefnyddio yng Nghymru.

Arbedion i bawb.

Mae gan undebau credyd amrywiaeth o gyfrifon cynilo o gynilwyr iau i gyfrif cynilo Nadolig poblogaidd sy’n cynnig mynediad cyfyngedig i’ch helpu i gynilo ar gyfer yr ŵyl. Gallwch hyd yn oed gynilo tra byddwch yn benthyca os oes angen benthyciad arnoch.

Agorwch gyfrif cynilo

Manteision cynilo gydag undeb credyd

MAE EICH CYNILION
WEDI'U GWARANTU
CADWCH ARIAN
YN EICH CYMUNED
ARBEDWCH TRA BYDDWCH
CHI'N BENTHYCA

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cynilwyr ysgol?

DARLLEN MWY