Dechreuwch Paratoi Heddiw ar gyfer Nadolig Llawen

Christmas

Efallai y bydd y Nadolig yn edrych yn wahanol iawn mewn llawer o aelwydydd ledled Cymru eleni wrth i’r argyfwng costau byw barhau i wasgu arian personol.

Ond rydyn ni dros hanner ffordd drwy’r flwyddyn ac yn ddelfrydol wedi dechrau rhoi rhywfaint o arian o’r neilltu ar gyfer yr ŵyl.

Disgwylir i’r cartref cyffredin ym Mhrydain wario tua £997 yr un ar ddathliadau’r Nadolig hwn, yn ôl dadansoddiad gan y safle cymharu siopa finder.com.

Mae hyn yn cyfateb i 52 y cant o incwm misol cyfartalog y cartref ar ôl treth a phensiwn, sef £1,913 yn nodweddiadol.

Bydd arbed hyd yn oed y swm lleiaf o arian yn helpu i wneud y Nadolig yn llawer mwy fforddiadwy – a llawen.

Dyma ychydig o awgrymiadau i gyflawni Yuletide hyfryd:

1. Cynilo ychydig ac yn aml
Agorwch gyfrif cynilo undeb credyd ac ymrwymo i gynilo swm bach, rheolaidd bob mis. Os yw’ch cyflogwr yn bartner cyflogres undeb credyd yna gallwch gael swm enwol wedi’i dynnu o’ch cyflog a’i roi’n uniongyrchol i mewn i gyfrif cynilo. Ceisiwch fod yn realistig oherwydd mae’n well ymrwymo i swm hylaw nag anelu’n rhy uchel a rhoi’r gorau iddi. Os na fyddwch yn cynilo digon, cofiwch fod undebau credyd hefyd yn cynnig benthyciadau hydrin o gyn lleied â £100.

2. Heriwch Eich Hun
Gyda her ‘ceiniog y dydd’, neilltuwch jar ar gyfer eich ‘cronfa Nadolig’ ac yna rhowch un geiniog ar y diwrnod cyntaf, dwy geiniog yr ail ddiwrnod, ac ati. Mae hon yn ffordd hylaw iawn o wylio’ch cynilion yn cynyddu.

3. Gosodwch gyllideb i chi’ch hun
Gwiriwch eich cyfriflenni banc a cherdyn credyd ar gyfer dechrau 2022 a gweld faint wnaethoch chi ei wario dros Nadolig 2021, gan nodi meysydd y gallwch dorri’n ôl arnynt y tro nesaf. Gwnewch restr o deulu a ffrindiau y byddwch yn prynu anrhegion ar eu cyfer a neilltuwch swm ar gyfer pob person. Os ydych chi’n cynnal cinio, ystyriwch faint fydd angen i chi ei wario ar fwyd a diod.

4. Dechreuwch brynu ymlaen llaw
Pam nad ydych chi’n prynu anrheg y mis i helpu i ledaenu’r gost a lleihau’r straen o siopa munud olaf? Cofiwch chwilio o gwmpas a chymharu prisiau yn y siop ac ar-lein cyn i chi brynu.

5. Dechrau traddodiadau Nadolig newydd
Cofleidiwch yr oes ddigidol ac e-bostiwch gardiau Nadolig i arbed ar bostio. Mae llawer o wefannau rhad ac am ddim sy’n gadael i chi greu eich cardiau eich hun, gyda lluniau teulu. Fe allech chi hefyd roi rhywbeth wedi’i wneud â llaw yn lle hynny. Gwnewch gwpon hwyliog gan addo treulio amser gyda’ch gilydd a chynllunio rhai digwyddiadau yn y dyfodol – byddai’n golygu mwy iddyn nhw nag unrhyw anrheg sy’n sownd yng nghefn drôr.

6. Cael clirio allan
Trefnwch eich cypyrddau a chael gwared ar hen eitemau. Mae’r eitemau hyn nad ydynt yn cael eu defnyddio yn cymryd mwy o le a gallent o bosibl ennill rhywfaint o arian ychwanegol os byddwch yn ei werthu ar-lein.

Os ydych am ddechrau cynilo – dim ots pa mor fach neu pa mor aml – yna cysylltwch â’ch undeb credyd agosaf am fanylion.

Yn ôl i Newyddion

Got any questions? Please get in touch.

CONTACT US
Dewch o hyd i fy undeb credyd agosaf.
Sir
YMWELIAD