Cymerwch reolaeth ar eich arian

Cynilo ar gyfer achlysur arbennig, eisiau lleihau dyled neu dim ond ffrwyno gwariant? Mae Undebau Credyd Cymru wedi ymuno â’r arbenigwyr yn Moneyhelper i ddod â’r offer cyllidebu a’r cynllunwyr rhyngweithiol hyn i chi.

budgeting
Gwnewch y mwyaf o'ch arian.

Sicrhewch fod eich sefyllfa ariannol mewn cyflwr da a gwnewch y gorau o’ch arian gyda’r cynllunwyr a’r offer cyllidebu rhyngweithiol hyn. Mae Undebau Credyd Cymru yn ymwneud â mwy na chynilo a benthyca, rydym am eich helpu i wneud y gorau o’ch arian.

Mae’r offer cyllidebu, y cynllunwyr yn yr adran hon wedi’u cynllunio i’ch helpu i gymryd y straen allan o reoli’ch arian. Mae pob teclyn yn eich helpu i ddeall a chynllunio eich arian, o brynu car i brynu cartref, cynllunio ar gyfer ychwanegiad newydd i’ch teulu a mynd i’r afael â’ch pensiwn.

Cynllunydd Cyllideb

Dyma'r cynlluniwr eithaf i'ch helpu chi i nodi ble rydych chi'n gwario'ch arian a gosod cyllideb hylaw.

OFFERYN GOLWG
Cyfrifiannell Costau Car

Edrych i gael car newydd? Rhowch y rhif cofrestru ac ychydig mwy o fanylion i ddarganfod ei gostau rhedeg.

OFFERYN GOLWG
Cyfrifiannell Fforddiadwyedd Morgeisi

Eisiau symud neu brynu eich cartref cyntaf? Mae'r offeryn hwn yn eich helpu i sicrhau ei fod yn fforddiadwy i chi.

OFFERYN GOLWG
Cyfrifiannell Treth Trafodiadau Tir

Ar symud? Darganfyddwch faint o dreth y bydd yn rhaid i chi ei thalu.

OFFERYN GOLWG
Cyfrifiannell Tâl Dileu Swydd

Os ydych mewn perygl o golli eich swydd mae'r offeryn hwn yn eich helpu i ddeall eich hawliau a'ch sefyllfa ariannol.

OFFERYN GOLWG
Canfyddwr Cyngor ar Ddyledion

Cyngor cyfrinachol am ddim os oes angen help arnoch i roi trefn ar eich arian.

OFFERYN GOLWG
Cyfrifiannell Costau Babi

Oes gennych chi ychwanegiad teuluol newydd ar y ffordd? Bydd y gyfrifiannell hon yn eich helpu gyda chynllunio ariannol wrth i'ch teulu dyfu.

OFFERYN GOLWG
Cyfrifiannell Pensiwn

Mewn ychydig funudau yn unig gall y cyfrifiannell pensiwn hwn ddweud wrthych faint fydd ei angen arnoch i ymddeol a rhagweld faint rydych yn debygol o'i gael.

OFFERYN GOLWG
Cynlluniwr Pensiwn Gweithle

Mae’r offeryn hwn yn eich helpu i gyfrifo faint sy’n cael ei dalu i mewn i’ch pensiwn gweithle.

OFFERYN GOLWG

Mae Moneyhelper yn siop un stop ar gyfer cymorth diduedd am ddim gyda rheoli arian.

YMWELIAD
Dewch o hyd i fy undeb credyd agosaf.
Sir
YMWELIAD